راد سیستم پشتیبان همراه همیشگی شما

مشتریان پشتیبانی راد سیستم

شرکت هوا فضایی درنا

1 . پشتیبانی انفورماتیک

2 . پشتیبانی هاست ، دامنه ، سایت

3 .پشتیبانی آنتی ویروس اورجینال سالیانه

4 .نصب و اجراء سرور و پسیو و اکتیو

انتشارات جامعه نگر

1 . پشتیبانی انفورماتیک

2 . پشتیبانی فنی و تاسیسات برقی یو پی اس

3 .پشتیبانی آنتی ویروس اورجینال سالیانه

4 .نصب و اجراء سرور پسیو و اکتیو

5 .نصب و اجراء سیستم برق اضطراری کل مجموعه

6 .نصب و اجراء سیستمهای مخابراتی

7 .نصب و اجراء سیستم اعلام حریق آتش نشانی

8 .نصب و اجراء سیستم امنیتی دوربین مداربسته

9 .استاندارد سازی شبکه

شرکت روی پوشان قزوین

1 . پشتیبانی انفورماتیک

2 .پشتیبانی هاست ، دامنه ، سایت

3 .پشتیبانی آنتی ویروس اورجینال سالیانه

4 .استاندارد سازی شبکه

شرکت نوتریکا

1 . پشتیبانی انفورماتیک

2 .پشتیبانی امنیتی دوربین مداربسته

3 .پشتیبانی سانترال و مخابراتی

4 .پشتیبانی آنتی ویروس اورجینال سالیانه

5 .استاندارد سازی شبکه

شرکت سیستم حفاظ آریا

1 .پشتیبانی انفورماتیک

2 .پشتیبانی هاست ، دامنه ، سایت

3 .پشتیبانی آنتی ویروس اورجینال سالیانه

4 .استانداردسازی شبکه

شرکت مهندسی و طراحی بانیان طرح

1 .پشتیبانی انفورماتیک

2 .پشتیبانی آنتی ویروس اورجینال سالیانه

3 .استاندارد سازی شبکه


شرکت گلبن بهار نوین شیمی

1 .پشتیبانی انفورماتیک

2 .پشتیبانی آنتی ویروس اورجینال سالیانه

3 .استاندارد سازی شبکه

شرکت آموت سپهر

1 .پشتیبانی آنتی ویروس اورجینال سالیانه

2 .استانداردسازی سرور به همراه VPS

3 .استاندارد سازی شبکه

4 .نصب و اجراء پسیوو و اکتیو شبکه

شرکت مهندسی طراحی فرم و فضا

1 .پشتیبانی آنتی ویروس اورجینال سالیانه

2 .استانداردسازی سرور به همراه VPS

3 .استاندارد سازی شبکه

4 .نصب و اجراء پسیوو و اکتیو شبکه

 

شرکت میران تجارت خاورمیانه

1 .پشتیبانی آنتی ویروس اورجینال سالیانه

2 .استانداردسازی سرور به همراه VPS

3 .استاندارد سازی شبکه

4 .نصب و اجراء پسیوو و اکتیو شبکه

5 .پشتیبانی هاست ، دامین و سایت

6 .پشتیبانی انفورماتیک

داروخانه شبانه روزی امید (ملت سابق)

1 .پشتیبانی آنتی ویروس اورجینال سالیانه

2 .استانداردسازی سرور به همراه VPS

3 .استاندارد سازی شبکه

4 .نصب و اجراء پسیوو و اکتیو شبکه

5 .پشتیبانی هاست ، دامین و سایت

6 .پشتیبانی انفورماتیک

7 .نصب و اجراء نرم افزار اتوماسیون داروخانه