آنتی ویروس اورجینال

 

آنتی ویروس اورجینال

بسیاری از مردم از ویروسی شدن سیستمهایشان خاطرات بدی دارند. داشتن یک آنتی ویروس مطمئن، ساده، قدرتمند، و دارای پشتیبانی قوی، دغدغه هرکسی است که کامپیوتر دارد. امروزه اشخاص، شرکت ها و سازمان ها به دنبال راه حل های امنیتی پویایی هستند که بتوانند بدون تحمیل هزینه های سنگین نگهداری و پشتیبانی، با تهدیدات همیشه در حال تغییر، مقابله کرده و در عین حال تاثیری بر جریان عادی و روزمره کارها در شرکت و یا سازمان نداشته باشند.

آنتی ویروس های شرکت ایست (نود32 و اسمارت سکیوریتی) در حال حاضر از قویترین، کارآمدترین و معروفترین آنتی ویروس ها در رنکینگ چهانی شناخته شده است. مـحـصـولات این آنتـی ویـروس ها بــا در نظر گرفتن بودجه و ساختار شبکه های کامپیوتری در موسسات کوچک، متوسط و بزرگ طراحی و ساخته شده اند.

رایان پویش برای کاربران و مشتریان خود بسته های آنتی ویروس اوریجینال با گارانتی و پشتیبانی یکساله ارائه می دهد. نصب این آنتی ویروس ها بسیار آسان است. در عین حال در تمام مراحل نصب و مدیریت آنتی ویروس می توانید از پشتیبانی و مشاوره تلفنی برخوردار شوید.

برای خرید سریع میتوانید با پرداخت آنلاین، لایسنس را دریافت کنید.

برای نصب می توانید به صورت ریموت از راد سیستم پشتیبانی کمک بگیرید

[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” title=”ESET Mobile Security Home”]

1 کاربره 1ساله : 1.250.000 ريال
1 کاربره 2ساله : 1.880.000 ريال
1 کاربره 3ساله : 2.500.000 ريال
2 کاربره 1ساله : 1.910.000 ريال
2 کاربره 2ساله : 2.920.000 ريال
2 کاربره 3ساله : 3.840.000 ريال
3 کاربره 1ساله : 2.370.000 ريال
3 کاربره 2ساله : 3.630.000 ريال
3 کاربره 3ساله : 4.750.000 ريال
  4 کاربره 1ساله : 2.990.000 ريال
4 کاربره 2ساله : 4.520.000 ريال
5 کاربره 1ساله : 3.560.000 ريال
5 کاربره 2ساله : 5.430.000 ريال
6 کاربره 1ساله : 4.270.000 ريال
6 کاربره 2ساله : 6.520.000 ريال
7 کاربره 1ساله : 4.990.000 ريال
7 کاربره 2ساله : 7.600.000 ريال
8 کاربره 1ساله : 5.700.000 ريال
8 کاربره 2ساله : 8.690.000 ريال
9 کاربره 1ساله : 6.410.000 ريال
9 کاربره 2ساله : 9.780.000 ريال
10 کاربره 1ساله : 7.120.000 ريال
10 کاربره 2ساله : 10.860.000 ريال
11 کاربره 1ساله : 7.520.000 ريال
11 کاربره 2ساله : 11.320.000 ريال
12 کاربره 1ساله : 8.200.000 ريال
12 کاربره 2ساله : 12.340.000 ريال
13 کاربره 1ساله : 8.880.000 ريال
13 کاربره 2ساله : 13.370.000 ريال
14 کاربره 1ساله : 9.570.000 ريال
14 کاربره 2ساله : 14.400.000 ريال
15 کاربره 1ساله : 10.250.000 ريال
15 کاربره 2ساله : 15.430.000 ريال
16 کاربره 1ساله : 10.930.000 ريال
16 کاربره 2ساله : 16.460.000 ريال
17 کاربره 1ساله : 11.620.000 ريال
17 کاربره 2ساله : 17.490.000 ريال
18 کاربره 1ساله : 12.300.000 ريال
18 کاربره 2ساله : 18.520.000 ريال
19 کاربره 1ساله : 12.990.000 ريال
19 کاربره 2ساله : 19.550.000 ريال
20 کاربره 1ساله : 13.670.000 ريال
20 کاربره 2ساله : 20.570.000 ريال
21 کاربره 1ساله : 14.350.000 ريال
21 کاربره 2ساله : 21.600.000 ريال
22 کاربره 1ساله : 15.040.000 ريال
22 کاربره 2ساله : 22.630.000 ريال
23 کاربره 1ساله : 15.720.000 ريال
23 کاربره 2ساله : 23.660.000 ريال
24 کاربره 1ساله : 16.400.000 ريال
24 کاربره 2ساله : 24.690.000 ريال

[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” title=”ESET Smart Security Home”]

1 کاربره 1ساله : 1.660.000 ريال
1 کاربره 2ساله : 2.500.000 ريال
1 کاربره 3ساله : 3.340.000 ريال
2 کاربره 1ساله : 2.520.000 ريال
2 کاربره 2ساله : 3.780.000 ريال
2 کاربره 3ساله : 5.090.000 ريال
3 کاربره 1ساله : 3.130.000 ريال
3 کاربره 2ساله : 4.750.000 ريال
3 کاربره 3ساله : 6.260.000 ريال
4 کاربره 1ساله : 4.000.000 ريال
4 کاربره 2ساله : 6.010.000 ريال
5 کاربره 1ساله : 4.780.000 ريال
5 کاربره 2ساله : 7.300.000 ريال
6 کاربره 1ساله : 5.740.000 ريال
6 کاربره 2ساله : 8.760.000 ريال
7 کاربره 1ساله : 6.700.000 ريال
7 کاربره 2ساله : 10.220.000 ريال
8 کاربره 1ساله : 7.650.000 ريال
8 کاربره 2ساله : 11.680.000 ريال
9 کاربره 1ساله : 8.610.000 ريال
9 کاربره 2ساله : 13.140.000 ريال
10 کاربره 1ساله : 9.570.000 ريال
10 کاربره 2ساله : 14.600.000 ريال
11 کاربره 1ساله : 10.130.000 ريال
11 کاربره 2ساله : 15.110.000 ريال
12 کاربره 1ساله : 11.050.000 ريال
12 کاربره 2ساله : 16.490.000 ريال
13 کاربره 1ساله : 11.970.000 ريال
13 کاربره 2ساله : 17.860.000 ريال
14 کاربره 1ساله : 12.890.000 ريال
14 کاربره 2ساله : 19.240.000 ريال
15 کاربره 1ساله : 13.810.000 ريال
15 کاربره 2ساله : 20.610.000 ريال
16 کاربره 1ساله : 14.730.000 ريال
16 کاربره 2ساله : 21.980.000 ريال
17 کاربره 1ساله : 15.650.000 ريال
17 کاربره 2ساله : 23.360.000 ريال
18 کاربره 1ساله : 16.570.000 ريال
18 کاربره 2ساله : 24.730.000 ريال
19 کاربره 1ساله : 17.500.000 ريال
19 کاربره 2ساله : 26.110.000 ريال
20 کاربره 1ساله : 18.420.000 ريال
20 کاربره 2ساله : 27.480.000 ريال
21 کاربره 1ساله : 19.340.000 ريال
21 کاربره 2ساله : 28.860.000 ريال
22 کاربره 1ساله : 20.260.000 ريال
22 کاربره 2ساله : 30.230.000 ريال
23 کاربره 1ساله : 21.180.000 ريال
23 کاربره 2ساله : 31.600.000 ريال
24 کاربره 1ساله : 22.100.000 ريال
24 کاربره 2ساله : 32.980.000 ريال

[qodef_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” title=”ESET NOD32 Antivirus Home”]

1 کاربره 1ساله : 660.000 ريال
1 کاربره 2ساله : 990.000 ريال
1 کاربره 3ساله : 1.340.000 ريال
2 کاربره 1ساله : 1.320.000 ريال
2 کاربره 2ساله : 1.990.000 ريال
2 کاربره 3ساله : 2.680.000 ريال
3 کاربره 1ساله : 1.990.000 ريال
3 کاربره 2ساله : 2.980.000 ريال
3 کاربره 3ساله : 4.010.000 ريال
4 کاربره 1ساله : 2.650.000 ريال
4 کاربره 2ساله : 3.970.000 ريال
5 کاربره 1ساله : 3.310.000 ريال
5 کاربره 2ساله : 4.960.000 ريال
6 کاربره 1ساله : 3.970.000 ريال
6 کاربره 2ساله : 5.960.000 ريال
7 کاربره 1ساله : 4.630.000 ريال
7 کاربره 2ساله : 6.950.000 ريال
8 کاربره 1ساله : 5.290.000 ريال
8 کاربره 2ساله : 7.940.000 ريال
9 کاربره 1ساله : 5.960.000 ريال
9 کاربره 2ساله : 8.930.000 ريال
10 کاربره 1ساله : 6.620.000 ريال
10 کاربره 2ساله : 9.930.000 ريال
11 کاربره 1ساله : 7.280.000 ريال
11 کاربره 2ساله : 10.920.000 ريال
12 کاربره 1ساله : 7.940.000 ريال
12 کاربره 2ساله : 11.910.000 ريال
13 کاربره 1ساله : 8.600.000 ريال
13 کاربره 2ساله : 12.910.000 ريال
14 کاربره 1ساله : 9.270.000 ريال
14 کاربره 2ساله : 13.900.000 ريال
15 کاربره 1ساله : 9.930.000 ريال
15 کاربره 2ساله : 14.890.000 ريال
16 کاربره 1ساله : 10.590.000 ريال
16 کاربره 2ساله : 15.880.000 ريال
17 کاربره 1ساله : 11.250.000 ريال
17 کاربره 2ساله : 16.880.000 ريال
18 کاربره 1ساله : 11.910.000 ريال
18 کاربره 2ساله : 17.870.000 ريال
19 کاربره 1ساله : 12.580.000 ريال
19 کاربره 2ساله : 18.860.000 ريال
20 کاربره 1ساله : 13.240.000 ريال
20 کاربره 2ساله : 19.860.000 ريال
21 کاربره 1ساله : 13.900.000 ريال
21 کاربره 2ساله : 20.850.000 ريال
22 کاربره 1ساله : 14.560.000 ريال
22 کاربره 2ساله : 21.840.000 ريال
23 کاربره 1ساله : 15.220.000 ريال
23 کاربره 2ساله : 22.830.000 ريال
24 کاربره 1ساله : 15.880.000 ريال
24 کاربره 2ساله : 23.830.000 ريال

  • لطفا پس از انتخاب برای پرداخت اقدام نمایید.

  • شما میتوانید برای انتخاب صحیح در مورد نوع آنتی ویروس با پشتیبانی راد سیستم در ارتباط باشید و مشاوره بگیرید.

  • قبل از پرداخت حتما از نوع آنتی ویروس و سازگاری آن با سیستم یا سیستمهای خود از ما مشاوره دریافت کنید.