آنتی ویروس اورجینال

 

آنتی ویروس اورجینال

بسیاری از مردم از ویروسی شدن سیستمهایشان خاطرات بدی دارند. داشتن یک آنتی ویروس مطمئن، ساده، قدرتمند، و دارای پشتیبانی قوی، دغدغه هرکسی است که کامپیوتر دارد. امروزه اشخاص، شرکت ها و سازمان ها به دنبال راه حل های امنیتی پویایی هستند که بتوانند بدون تحمیل هزینه های سنگین نگهداری و پشتیبانی، با تهدیدات همیشه در حال تغییر، مقابله کرده و در عین حال تاثیری بر جریان عادی و روزمره کارها در شرکت و یا سازمان نداشته باشند.

آنتی ویروس های شرکت ایست (نود32 و اسمارت سکیوریتی) در حال حاضر از قویترین، کارآمدترین و معروفترین آنتی ویروس ها در رنکینگ چهانی شناخته شده است. مـحـصـولات این آنتـی ویـروس ها بــا در نظر گرفتن بودجه و ساختار شبکه های کامپیوتری در موسسات کوچک، متوسط و بزرگ طراحی و ساخته شده اند.

رایان پویش برای کاربران و مشتریان خود بسته های آنتی ویروس اوریجینال با گارانتی و پشتیبانی یکساله ارائه می دهد. نصب این آنتی ویروس ها بسیار آسان است. در عین حال در تمام مراحل نصب و مدیریت آنتی ویروس می توانید از پشتیبانی و مشاوره تلفنی برخوردار شوید.

برای خرید سریع میتوانید با پرداخت آنلاین، لایسنس را دریافت کنید.

برای نصب می توانید به صورت ریموت از راد سیستم پشتیبانی کمک بگیرید

ESET Mobile Security Home

1 کاربره 1ساله : 1.250.000 ريال
1 کاربره 2ساله : 1.880.000 ريال
1 کاربره 3ساله : 2.500.000 ريال
2 کاربره 1ساله : 1.910.000 ريال
2 کاربره 2ساله : 2.920.000 ريال
2 کاربره 3ساله : 3.840.000 ريال
3 کاربره 1ساله : 2.370.000 ريال
3 کاربره 2ساله : 3.630.000 ريال
3 کاربره 3ساله : 4.750.000 ريال
  4 کاربره 1ساله : 2.990.000 ريال
4 کاربره 2ساله : 4.520.000 ريال
5 کاربره 1ساله : 3.560.000 ريال
5 کاربره 2ساله : 5.430.000 ريال
6 کاربره 1ساله : 4.270.000 ريال
6 کاربره 2ساله : 6.520.000 ريال
7 کاربره 1ساله : 4.990.000 ريال
7 کاربره 2ساله : 7.600.000 ريال
8 کاربره 1ساله : 5.700.000 ريال
8 کاربره 2ساله : 8.690.000 ريال
9 کاربره 1ساله : 6.410.000 ريال
9 کاربره 2ساله : 9.780.000 ريال
10 کاربره 1ساله : 7.120.000 ريال
10 کاربره 2ساله : 10.860.000 ريال
11 کاربره 1ساله : 7.520.000 ريال
11 کاربره 2ساله : 11.320.000 ريال
12 کاربره 1ساله : 8.200.000 ريال
12 کاربره 2ساله : 12.340.000 ريال
13 کاربره 1ساله : 8.880.000 ريال
13 کاربره 2ساله : 13.370.000 ريال
14 کاربره 1ساله : 9.570.000 ريال
14 کاربره 2ساله : 14.400.000 ريال
15 کاربره 1ساله : 10.250.000 ريال
15 کاربره 2ساله : 15.430.000 ريال
16 کاربره 1ساله : 10.930.000 ريال
16 کاربره 2ساله : 16.460.000 ريال
17 کاربره 1ساله : 11.620.000 ريال
17 کاربره 2ساله : 17.490.000 ريال
18 کاربره 1ساله : 12.300.000 ريال
18 کاربره 2ساله : 18.520.000 ريال
19 کاربره 1ساله : 12.990.000 ريال
19 کاربره 2ساله : 19.550.000 ريال
20 کاربره 1ساله : 13.670.000 ريال
20 کاربره 2ساله : 20.570.000 ريال
21 کاربره 1ساله : 14.350.000 ريال
21 کاربره 2ساله : 21.600.000 ريال
22 کاربره 1ساله : 15.040.000 ريال
22 کاربره 2ساله : 22.630.000 ريال
23 کاربره 1ساله : 15.720.000 ريال
23 کاربره 2ساله : 23.660.000 ريال
24 کاربره 1ساله : 16.400.000 ريال
24 کاربره 2ساله : 24.690.000 ريال

ESET Smart Security Home

1 کاربره 1ساله : 1.660.000 ريال
1 کاربره 2ساله : 2.500.000 ريال
1 کاربره 3ساله : 3.340.000 ريال
2 کاربره 1ساله : 2.520.000 ريال
2 کاربره 2ساله : 3.780.000 ريال
2 کاربره 3ساله : 5.090.000 ريال
3 کاربره 1ساله : 3.130.000 ريال
3 کاربره 2ساله : 4.750.000 ريال
3 کاربره 3ساله : 6.260.000 ريال
4 کاربره 1ساله : 4.000.000 ريال
4 کاربره 2ساله : 6.010.000 ريال
5 کاربره 1ساله : 4.780.000 ريال
5 کاربره 2ساله : 7.300.000 ريال
6 کاربره 1ساله : 5.740.000 ريال
6 کاربره 2ساله : 8.760.000 ريال
7 کاربره 1ساله : 6.700.000 ريال
7 کاربره 2ساله : 10.220.000 ريال
8 کاربره 1ساله : 7.650.000 ريال
8 کاربره 2ساله : 11.680.000 ريال
9 کاربره 1ساله : 8.610.000 ريال
9 کاربره 2ساله : 13.140.000 ريال
10 کاربره 1ساله : 9.570.000 ريال
10 کاربره 2ساله : 14.600.000 ريال
11 کاربره 1ساله : 10.130.000 ريال
11 کاربره 2ساله : 15.110.000 ريال
12 کاربره 1ساله : 11.050.000 ريال
12 کاربره 2ساله : 16.490.000 ريال
13 کاربره 1ساله : 11.970.000 ريال
13 کاربره 2ساله : 17.860.000 ريال
14 کاربره 1ساله : 12.890.000 ريال
14 کاربره 2ساله : 19.240.000 ريال
15 کاربره 1ساله : 13.810.000 ريال
15 کاربره 2ساله : 20.610.000 ريال
16 کاربره 1ساله : 14.730.000 ريال
16 کاربره 2ساله : 21.980.000 ريال
17 کاربره 1ساله : 15.650.000 ريال
17 کاربره 2ساله : 23.360.000 ريال
18 کاربره 1ساله : 16.570.000 ريال
18 کاربره 2ساله : 24.730.000 ريال
19 کاربره 1ساله : 17.500.000 ريال
19 کاربره 2ساله : 26.110.000 ريال
20 کاربره 1ساله : 18.420.000 ريال
20 کاربره 2ساله : 27.480.000 ريال
21 کاربره 1ساله : 19.340.000 ريال
21 کاربره 2ساله : 28.860.000 ريال
22 کاربره 1ساله : 20.260.000 ريال
22 کاربره 2ساله : 30.230.000 ريال
23 کاربره 1ساله : 21.180.000 ريال
23 کاربره 2ساله : 31.600.000 ريال
24 کاربره 1ساله : 22.100.000 ريال
24 کاربره 2ساله : 32.980.000 ريال

ESET NOD32 Antivirus Home

1 کاربره 1ساله : 660.000 ريال
1 کاربره 2ساله : 990.000 ريال
1 کاربره 3ساله : 1.340.000 ريال
2 کاربره 1ساله : 1.320.000 ريال
2 کاربره 2ساله : 1.990.000 ريال
2 کاربره 3ساله : 2.680.000 ريال
3 کاربره 1ساله : 1.990.000 ريال
3 کاربره 2ساله : 2.980.000 ريال
3 کاربره 3ساله : 4.010.000 ريال
4 کاربره 1ساله : 2.650.000 ريال
4 کاربره 2ساله : 3.970.000 ريال
5 کاربره 1ساله : 3.310.000 ريال
5 کاربره 2ساله : 4.960.000 ريال
6 کاربره 1ساله : 3.970.000 ريال
6 کاربره 2ساله : 5.960.000 ريال
7 کاربره 1ساله : 4.630.000 ريال
7 کاربره 2ساله : 6.950.000 ريال
8 کاربره 1ساله : 5.290.000 ريال
8 کاربره 2ساله : 7.940.000 ريال
9 کاربره 1ساله : 5.960.000 ريال
9 کاربره 2ساله : 8.930.000 ريال
10 کاربره 1ساله : 6.620.000 ريال
10 کاربره 2ساله : 9.930.000 ريال
11 کاربره 1ساله : 7.280.000 ريال
11 کاربره 2ساله : 10.920.000 ريال
12 کاربره 1ساله : 7.940.000 ريال
12 کاربره 2ساله : 11.910.000 ريال
13 کاربره 1ساله : 8.600.000 ريال
13 کاربره 2ساله : 12.910.000 ريال
14 کاربره 1ساله : 9.270.000 ريال
14 کاربره 2ساله : 13.900.000 ريال
15 کاربره 1ساله : 9.930.000 ريال
15 کاربره 2ساله : 14.890.000 ريال
16 کاربره 1ساله : 10.590.000 ريال
16 کاربره 2ساله : 15.880.000 ريال
17 کاربره 1ساله : 11.250.000 ريال
17 کاربره 2ساله : 16.880.000 ريال
18 کاربره 1ساله : 11.910.000 ريال
18 کاربره 2ساله : 17.870.000 ريال
19 کاربره 1ساله : 12.580.000 ريال
19 کاربره 2ساله : 18.860.000 ريال
20 کاربره 1ساله : 13.240.000 ريال
20 کاربره 2ساله : 19.860.000 ريال
21 کاربره 1ساله : 13.900.000 ريال
21 کاربره 2ساله : 20.850.000 ريال
22 کاربره 1ساله : 14.560.000 ريال
22 کاربره 2ساله : 21.840.000 ريال
23 کاربره 1ساله : 15.220.000 ريال
23 کاربره 2ساله : 22.830.000 ريال
24 کاربره 1ساله : 15.880.000 ريال
24 کاربره 2ساله : 23.830.000 ريال

  • لطفا پس از انتخاب برای پرداخت اقدام نمایید.

  • شما میتوانید برای انتخاب صحیح در مورد نوع آنتی ویروس با پشتیبانی راد سیستم در ارتباط باشید و مشاوره بگیرید.

  • قبل از پرداخت حتما از نوع آنتی ویروس و سازگاری آن با سیستم یا سیستمهای خود از ما مشاوره دریافت کنید.