تماس با ما

تماس با پشتیبانی

راد سیستم پشتیبان 24 ساعته شما مشتری گرامی میباشد

[qodef_icon_with_text icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-pin” icon_position=”right” icon_type=”circle” icon_size=”qodef-icon-tiny” icon_animation=”yes” icon_margin=”left” title=”نشانی” title_tag=”h6″ text=”ایران – تهران – میدان رسالت – خ کرمان – کوچه رضایی” custom_icon_size=”18″ shape_size=”37″ text_color=”#000000″ icon_hover_background_color=”#979797″ icon_animation_delay=”10″ icon_border_color=”#a01010″]
[qodef_icon_with_text icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-phone” icon_position=”right” icon_type=”circle” icon_size=”qodef-icon-tiny” icon_animation=”yes” icon_margin=”bottom” text=” 9129228965 98+” custom_icon_size=”14″ shape_size=”37″ text_color=”#a2a2a2″ icon_hover_background_color=”#979797″ icon_border_color=”#a01010″ icon_animation_delay=”120″]
[qodef_icon_with_text icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-envelope” icon_position=”right” icon_type=”circle” icon_size=”qodef-icon-tiny” icon_animation=”yes” icon_margin=”right” title=”ایمیل مدیریت” text=”info@rad-pc.ir” custom_icon_size=”14″ shape_size=”37″ text_color=”#a2a2a2″ icon_hover_background_color=”#979797″ icon_animation_delay=”60″ icon_border_color=”#a01010″]