لیست قیمت های ذکر شده در دسته بندی زیر، براساس تعرفه نرخ پایه خدمات فنی- تخصصی انفورماتیک سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد.جهت آگاهی بیشتر شما مشتریان و همکاران عزیز لیست قیمت را ، بصورت طبقه بندی شده و باتوجه به جدیدترین بروزرسانی سازمان صنفی رایانه ای کشور ، در این وبسایت قرار داده ایم.

 

بستر سازی زیر ساخت شبکه

ردیف
عناوین خدمات شبکه
واحد
قیمت(ریال)
توضیحات
۱
نصب ترانکینگ فلزی تا سایز ۱۲ سانتی متر
متر طول
۱۸۲/۰۰۰
شامل Earth نمودن برای فلزی
۲
نصب ترانکینگ غیرفلزی تا سایز ۱۲ سانتی متر
متر طول
۱۸۶/۰۰۰
۳
نصب ترانکینگ فلزی بالاتر از ۱۲ سانتی متر
متر طول
۱۴۶/۰۰۰
شامل Earth نمودن برای فلزی
۴
نصب ترانکینگ غیرفلزی بالاتر از ۱۲ سانتی متر
متر طول
۱۲۰/۰۰۰
۵
نصب اتصالات ترانکینگ(ماننداتصالات گوشه لگراند ….)
هر عدد
۸۴/۰۰۰
۶
کانال گذاری پلاستیکی  (داکت ) بدون گوشه و زاویه تا سایز  ۳سانتی متر
متر طول
۳۰/۰۰۰
با پیچ و رولپلاک برای حداقل ۱۰۰ متر کمتر از آن توافقی
۷
کانال گذاری پلاستیکی  (داکت ) بدون گوشه و زاویه از سایز ۳/۵ سانتی متر با بالا
متر طول
۳۵/۰۰۰
با پیچ و رولپلاک برای حداقل ۱۰۰ متر کمتر از آن توافقی
۸
نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی تا سایز ۲۸ میلیمتر ( PG21)
متر طول
۳۱/۰۰۰
در شرایط عادی و اتصال توسط بست اسپید
۹
نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی از سایز ۲۸ تا ۴۷ میلیمتر ( PG36 )
متر طول
۳۵/۰۰۰
در شرایط عادی و اتصال توسط بست اسپید
۱۰
نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی از سایز ۴۷ تا ۶۰ میلیمتر ( PG48
متر طول
۴۴/۰۰۰
۱۱
نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی از سایز ۶۰ میلیمتر ( PG48 ) به بالا
متر طول
توافقی
۱۲
نصب لوله PVC تا سایز ۲۸ میلیمتر ( PG21)
متر طول
۲۳/۰۰۰
۱۳
نصب لوله PVC از سایز ۲۸ تا ۴۷ میلیمتر ( PG36)
متر طول
۸۸/۰۰۰
۱۴
نصب لوله PVC از سایز ۴۷ تا ۶۰ میلیمتر ( PG48 )
متر طول
۸۸/۰۰۰
۱۵
نصب لوله PVC از سایز ۶۰ میلیمتر ( PG48 ) به بالا
متر طول
۸۱/۰۰۰
۱۶
نصب لوله پلی اتیلن تا ۲۸ میلیمتر ( PG21)
متر طول
۶۸/۰۰۰
۱۷
نصب لوله پلی اتیلن از سایز ۲۸ تا ۴۷ میلیمتر ( PG36)
متر طول
۵۲/۰۰۰
۱۸
نصب لوله پلی اتیلن از سایز ۴۷ تا ۶۰ میلیمتر   ( PG48)
متر طول
۶۷/۰۰۰
۱۹
نصب لوله پلی اتیلن از سایز ۶۰ میلیمتر ( PG48) به بالا
متر طول
۷۶/۰۰۰
۲۰
نصب سینی تا عرض ۱۰ سانت
متر طول
۱۶۲/۰۰۰
۲۱
نصب سینی از عرض ۱۰ تا ۲۰ سانت
متر طول
۱۷۱/۰۰۰
۲۲
نصب سینی از عرض ۲۰ تا ۳۰ سانت
متر طول
۱۸۲/۰۰۰
۲۳
نصب سینی از عرض ۳۰ تا ۴۰ سانت
متر طول
۱۹۳/۰۰۰
۲۴
نصب سینی از عرض ۴۰ به بالا
متر
۲۰۵/۰۰۰
۲۵
نصب ساپورت (پیچ برای سینی دهنه دیوار)
عدد
۱۳۱/۰۰۰
۲۶
نصب ساپورت  (جوشکاری و ….)
عدد
توافقی
توافقی
۲۷
نصب جعبه تقسیم پلاستیکی۱۰ *۱۰
عدد
۱۲۷/۰۰۰
۲۸
نصب جعبه فلزی  ۱۵*۱۵
عدد
۱۶۰/۰۰۰

سایر عملیات اجرایی

۲۹
سوراخکاری ارتباطی معمولی (تا قطر یك سانتیمتر) در دیوار تا ۲۰سانتیمتر با لوله گذاری
عدد
۱۲۴/۰۰
به ازاء هر سانت اضافه قطر ۲۵۰۰ ریال اضافه می شود
۳۰
سوراخکاری ارتباطی معمولی ( تا قطر یك سانتیمتر)در دیوار تا ۶۰سانتیمتر با لوله گذاری
عدد
۱۸۵/۰۰۰
به ازاء هر سانت اضافه قطر ۲۵۰۰ ریال اضافه می شود
۳۱
سوراخکاری ارتباطی داخل بتون (تا قطر نیم سانتیمتر) تا عمق ۲۰سانتیمتر با لوله گذاری
عدد
۲۱۹/۰۰
به ازاء هر سانت اضافه قطر ۵۰۰۰ ریال اضافه می شود
۳۲
استفاده از تفنگ هیلتی و نصب میخ بدون لوازم
عدد
۲۱۹/۰۰۰
۳۳
برش روی گچ جهت لوله گذاری تا گچ کاری و ترمیم
متر
۱۰۸/۰۰۰
محاسبه برای حداقل ۱۰ متر
۳۴
نصب دریچه بازدید۲۰*۲۰
عدد
۳۱۳/۰۰۰

کابل کشی دیتا

ردیف
عناوین خدمات شبکه
واحد
قیمت(ریال)
توضیحات

UTP Cat5e

۱
کابل کشی تا ۱۰۰۰۰ متر
متر
۹۸/۰۰۰
شرایط کاری عادی در داخل ساختمان و حداقل ۹۱۵ متر
۲
کابل کشی از ۱۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
متر
۹۵/۰۰۰
شرایط کاری عادی در داخل ساختمان و حداقل ۹۱۵ متر
۳
کابل کشی از ۲۵۰۰۰ متر به بالا
متر
۹۳/۰۰۰
شرایط کاری عادی در داخل ساختمان و حداقل ۹۱۵ متر

STP Cat5e, UTP Cat6

۱
کابل کشی تا ۱۰۰۰۰ متر
متر
۸۲/۰۰۰
شرایط کاری عادی در داخل ساختمان و حداقل ۹۱۵ متر
۲
کابل کشی از ۱۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
متر
۸۰/۰۰۰
شرایط کاری عادی در داخل ساختمان و حداقل ۹۱۵ متر
۳
کابل کشی از ۲۵۰۰۰ متر به بالا
متر
۸۸/۰۰۰
شرایط کاری عادی در داخل ساختمان و حداقل ۹۱۵ متر

STP Cat6/6A/7/7A

۱
کابل کشی تا ۱۰۰۰۰ متر
متر
۸۴/۰۰۰
شرایط کاری عادی در داخل ساختمان و حداقل ۹۱۵ متر
۲
کابل کشی از ۱۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
متر
۸۳/۰۰۰
شرایط کاری عادی در داخل ساختمان و حداقل ۹۱۵ متر
۳
کابل کشی از ۲۵۰۰۰ متر به بالا
متر
۸۰/۰۰۰
شرایط کاری عادی در داخل ساختمان و حداقل ۹۱۵ متر

کابل کشی فیبر نوری

Indoor

۱
کابل کشی تا ۲۰۰۰ متر
متر
۸۴/۰۰۰
حداقل کابل گذاری ۵۰۰ متر برای حداکثر CORE12
۲
کابل کشی از ۲۰۰۰ متر به بالا
متر
۸۷/۰۰۰
حداقل کابل گذاری ۵۰۰ متر برای حداکثر CORE12

Outdoor

۱
کابل کشی تا ۵۰۰۰ متر
متر
۱۱۵/۰۰۰
شرایط عادی کابل کشی سینی در کانال آدم رو
۲
کابل کشی از ۵۰۰۰ به بالا
متر
۱۰۶/۰۰۰
شرایط عادی کابل کشی سینی در کانال آدم رو
۳
کابلکشی کابل فیبر نوری حداقل ۱۰۰۰ متر
متر
۵۸۹/۰۰۰
شرایط عادی کابل کشی سینی در کانال آدم رو

نصب اتصالات

نصب و سربندی اتصالات مسی

۱
نصب RJ-45 نری  (پلاگ) Cat.5e
عدد
۴۷/۰۰۰
۲
نصب RJ-45 مادگی  (کانکشن ماجول یا کی استون جك)  Cat.5e
عدد
۴۴/۰۰۰
۳
نصب RJ-45 نری (پلاگ Cat.6 یا STP Cat.5e )
عدد
۴۱/۰۰۰
۴
نصب RJ-45 مادگی (کانکشن ماجول یا کی استون جك ) Cat.6 یا STP Cat.5e
عدد
۵۴/۰۰۰
۵
نصب RJ-45 نری (پلاگ Cat.6A یا STP Cat.6 یا) Cat7
عدد
۴۴/۰۰۰
۶
نصب RJ-45 مادگی (کانکشن ماجول یا کی استون جك)  Cat.6A یا STP Cat.6 یا Cat7
عدد
۶۴/۰۰۰
۷
نصب GG-45 یا TERA نری  (پلاگ Cat.6A یا Cat7)
عدد
توافقی
۸
نصب GG-45 یا TERA مادگی (کانکشن ماجول یا کی استون جك) Cat.6A یا Cat7
عدد
توافقی
۹
نصب پریز دیتا روکار(بدون نصبKeystone)
عدد
۸۳/۰۰
۱۰
نصب پایه پریز یا قاب پشتی (BackBox + Faceplate)
عدد
۸۲/۰۰۰

Patch Panel و  نصب سربندی

۱۱
نصب و پانچ Patch Panel دارای ۲۴ پورت Cat5e UTP -بصورت Loaded
عدد
۱/۸۲۶/۰۰۰
در صورتی که تعداد پروتها غیر از ۲۴باشد (۱۲ ، ۴۸ ، ۹۶) نرخ نصب بر مبنای نصب Unloaded برای هر Unitبعلاوه تعداد Keystone ها با تکنولوژی مربوطه محاسبه میگردد .
۱۲
نصب و پانچ Patch Panel دارای ۲۴ پورت Cat5e STP -بصورت Loaded
عدد
۱/۸۸۸/۰۰۰
۱۳
نصب و پانچ Patch Panel دارای ۲۴ پورت Cat6 UTP – بصورتLoaded
عدد
۱/۸۸۸/۰۰۰
۱۴
نصب و پانچ Patch Panel دارای ۲۴ پورت Cat6e STP -بصورت Loaded
عدد
۲/۱۸۸/۰۰۰
۱۵
نصب فیزیکی Patch Panel در رک- بصورت Unloaded
عدد
۸۴۱/۰۰۰

نصب و سربندی اتصالات فیبرنوری

۱۶
نصب کانکتور Epoxy-less)  SC)
عدد
۶۳۳/۰۰۰
۱۷
نصب کانکتور Epoxy) SC)
عدد
۸۴۵/۰۰۰
با هزینه چسب
۱۸
نصب کانکتور Hot Melt) SC)
عدد
۸۴۵/۰۰۰
با هزینه چسب
۱۹
نصب Fan out kit
رشته
توافقی
۲۰
روکش برداری کابلهای فیبر نوری مسلح به ازای هر مورد
سرکابل
توافقی
۲۱
ایجاد اتصال فیبرنوری به روش  Fusion
عدد
۶۹۳/۰۰۰
ارتباط هر pigtail به سر فیبر )کمتر از۱۰۰ عدد(
۲۲
ایجاد اتصال فیبرنوری به روش Mechanical-splice
تار
۶۹۳/۰۰۰
ارتباط هر pigtail به سر فیبر )کمتر از۱۰۰ عدد(
۲۳
نصب پچ پنل فیبرنوری درداخل رک
یونیت
۶۹۷/۰۰۰
۲۴
نصب سینی فیبرنوری  (کاست)
عدد
۵۶۲/۰۰۰
تا ۱۲ تار (۶ کانکتور دوپلکس(
۲۵
آرایش تارهای فیبر نوری داخل کاست
تار
۴۷/۰۰۰
۲۶
نصب جعبه اتصال فیبرنوری ( JointBox ) با آرایش مربوط تا۱۲ تار فیبرنوری به ازاء هر جعبه
جعبه
۴/۹۷۹/۰۰۰
تعرفه برای حداقل ۱۰ جعبه
۲۷
نصب جعبه ترمینال  ( TerminalBox ) فیبرنوری با آرایک مربوط تا ۱۲ تار
جعبه
۸/۳۰۰/۰۰۰
تعرفه برای حداقل ۲ جعبه
ردیف
شرح خدمات پس از فروش رک دیواری
قیمت (ریال)
توضیحات
۱
نصب رک دیواری U4 تا U6
۶۶۰/۰۰۰
تا عمق ۴۵ سانتی متر
۲
نصب رک دیواری U7 تا U12
۱/۶۲۰/۰۰۰
تا عمق ۴۵ سانتی متر
۳
نصب سینی کو چک
۱۶۰/۰۰۰
۴
نصب بلنك پنل U1 و U2 و U3
۱۸۰/۰۰۰
۵
نصب نگهدارنده کابل
۱۴۰/۰۰۰
۶
نصب لایت پنل
۱۴۰/۰۰۰
۷
نصب فیزیکی تجهیزات اکتیو تا    U3
۵۷۰/۰۰۰
۸
نصب/ افزایش فن
۵۳۰/۰۰۰
۹
جابجائی و تنظیم یك جفت ریل
۴۱۰/۰۰۰
۱۰
تعویض درب شیشه ای
۵۷۰/۰۰۰
۱۱
تعویض درب با لولای متحرک
۱۸۰/۰۰۰
۱۲
تعویض درب با لولای ثابت
۱۹۰/۰۰۰
۱۳
جابجائی پنل ثابت و متحرک
۱۶۰/۰۰۰
۱۴
تعویض غبار گیر موئی
۱۸۰/۰۰۰
۱۵
تعویض قفل سوئیچی یا دستگیره
۱۸۰/۰۰۰
۱۶
تعویض استاپر مغناطیسی
۱۸۰/۰۰۰
۱۷
تعویض لولای فنری
۱۴۰/۰۰۰
۱۸
وصل سیم ارت به بدنه
۸۰/۰۰۰
۱۹
تست ارت پاور رک
۸۰/۰۰۰
۲۰
تست  PDU
۱۶۰/۰۰۰
۲۱
تعمیر  PDU
۲۷۰/۰۰۰
۲۲
تعویض فیوز PDU
۸۰/۰۰۰
۲۳
آموزش و راه اندازی رک هوشمند
۸۳۰/۰۰۰
۲۴
نصب رک U14 تا U32
۳/۸۲۰/۰۰۰
۲۵
نصب رک U35 تا U47
۳/۸۳۰/۰۰۰
۲۶
نصب سینی ثابت به چهار ریل
۴۸۰/۰۰۰
۲۷
نصب سینی ثابت به شش ریل
۴۹۰/۰۰۰
تا عمق ۶۰ سانتی متر
۲۸
نصب سینی متحرک
۳۹۰/۰۰۰
تا عمق ۶۰ سانتی متر
۲۹
نصب بلنک پنل U1 و U2 و U3
۱۸۰/۰۰۰
۳۰
نصب بلنک پنل U1 تا U2
۱۴۰/۰۰۰
۳۱
نصب پچ پنل Unloaded
۱۸۰/۰۰۰
۳۲
نصب پنل مانیتور
۸۰۰/۰۰۰
۳۳
نصب پنل موئی
۸۰۰/۰۰۰
۳۴
نصب سینی فن
۲۷۰/۰۰۰
۳۵
نصب PDU
۱۴۰/۰۰۰
۳۶
نصب هر Device در رک تا U3
۳۴۰/۰۰۰
۳۷
نصب فیزیکی سرور Rack Mount متعار و تجهیزات مشابه دارای ریل و UPS-Rackmount
۴/۳۴۰/۰۰۰
جدول کلی نصب سرورها در جدول مربوطه
۳۸
نصب سویچ بدون وجود رک  (بر روی دیوار ….)
۸۷۰/۰۰۰
ردیف
عناوین خدمات شبکه
واحد
قیمت(ریال)
توضیحات

کابل کشی برق و نصب تجهیزات آن

۱
کابل کشی برق ۲٫۵*۳
متر
۳۸/۰۰۰
حداقل کابل کشی ۱۰۰۰ متر
۲
کابل کشی فوق تا ۱۰۰۰۰ متر
متر
۳۸/۰۰۰
۳
کابل کشی از ۱۰۰۰۰ متر تا ۲۵۰۰۰
متر
۳۸/۰۰۰
۴
کابل کشی از ۲۵۰۰۰ متر به بالا
متر
۳۲/۰۰۰
۵
کابل کشی برق ۶*۴
متر
۴۲/۰۰۰
۶
کابل کشی برق ۱۰*۴
متر
۴۲/۰۰۰
۷
کابل کشی برق ۱۶*۴
متر
۵۲/۰۰۰
۸
کابل کشی برق ۳۵*۱
متر
۷۰/۰۰۰
۹
نصب پریز برق روکار یا توکار
عدد
۸۰/۰۰۰
۱۰
نصب پایه پریز برق روکار
عدد
۸۰/۰۰۰
۱۱
نصب پایه پریز برق توکار
عدد
۸۰/۰۰۰
۱۲
نصب فیوز رو کارتکی)کنار سیستم و پریز(
عدد
۸۰/۰۰۰
۱۳
نصب جعبه فیوز
عدد
۸۰۰/۰۰۰
۱۴
نصب تابلو برق کوچك دیواری روکار یا توکار)  تا سایز۱۵ * ۲۰)
عدد
۸۶۰/۰۰۰
بدون حفاری و گچ کاری (توکار)
۱۵
نصب جعبه تقسیم برق  ۱۰*۱۰
عدد
۸۰/۰۰۰
بدون حفاری و گچ کاری (توکار)
۱۶
نصب تابلو برق با ابعادبزرگ
عدد
۸/۳۲۰/۰۰۰
۱۷
نصب تابلو برق سلولی
۷۶۰/۰۰۰
بعد از بازدید
۱۸
نصب UPS تا قدرت ۵KV
دستگاه
۸/۰۰۰/۰۰۰
بدون باطری ها وآماده نصب در محل
۱۹
نصب UPS از ۵KVA تا قدرت ۱۰KVA
عدد
توافقی
توافقی بر اساس شرایط محیط پروژه
۲۰
ایجاد چاه ارت
حلقه
مطابق بخش wireless
۲۱
نظارت بر چاه ارت
حلقه
۸/۶۳۰/۰۰۰
ردیف
عناوین خدمات شبکه
واحد
قیمت (ریال)
توضیحات

تست صحت عملکرد و عیب یابی

۱
تست مسیر اتصال مسی (ارائه گزارش روی CD) تا ۲۰۰ نود
پیوند
۱۰۰/۰۰۰
به ازاء هر لینك به اضافه هزینه دو نفر ساعت کارشناس فوق تخصصی ثابت
۲
تست مسیر اتصال مسی (ارائه گزارش روی CD) از ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ نود
پیوند
۳۰۰/۰۰۰
۳
تست مسیر اتصال مسی (ارائه گزارش روی CD) از ۱۰۰۰ نود به بالا
پیوند
۳۰۰/۰۰۰
۴
ارائه گزارش تست هر برگ سیاه و سفید
پیوند
بر مبنای فاکتور دفتر خدمات فنی یاهزینه کاغذ A4 بعلاوه هزینه پرینت
۵
ارائه گزارش تست هر برگ رنگی
پیوند
۶
تست مسیر اتصال فیبرنوری با دستگاه تستر (ارائه گزارش رویCD)
پیوند
۶۸۰/۰۰۰
با دستگاه فلوک DTX-1800 بدون پرینت روی کاغذ حداقل ۱۰ لینك به اضافه هزینه دو نفر ساعت کارشناس فوق تخصصی ثابت
۷
تست مسیر اتصال فیبرنوری با دستگاه OTDR  (با گراف افت db رویCD)
هر تار
۷۸۰/۰۰۰
به ازاء هر لینك به اضافه هزینه دو نفرساعت کارشناس فوق تخصصی ثابت
۸
تشخیش محل شکستگی فیبر با دستگاه(OTDR با گراف مسیر بر روی CD)
هر تار
۳۸۰/۰۰۰

مستند سازی

۱
تهیه نقشه و مستندات شبکه ساختار کابلکشی بخش  Passive
طبقه/سگمنت
نفر ساعت کارشناستخصصی
شامل مسیر داکت ، لوله و کابل کشی مسی و فیبر نوری و محل رکها و اتاق تجهیزات بر روی نقشه پلان
۲
تهیه نقشه و مستندات شبکه ساختار تجهیزات بخش  Active
سگمنت
نفر ساعت کارشناستخصصی
شامل ارتباطات و تنظیمات مربوط به روترها و سوئیچها و … تعاریف مربوط به اینترنت و اینترانت و سطوح دسترسی کاربران
۳
تهیه نقشه و مستندات برق
طبقه/سگمنت
نفر ساعت کارشناستخصصی
شامل مسیر داکت ،  لوله و کابل کشی برق و محل تابلوها و تجهیزات بر روی نقشه پلان
۴
تهیه نقشه و مستندات مخابرات
طبقه/سگمنت
نفر ساعت کارشناستخصصی
شامل مسیر داکت ،  لوله و کابل کشی تلفن و محل MDF ها و تجهیزات بر روی نقشه پلان
۵
تهیه نقشه نمای رک  ایستاده یا دیواری
رک
نفر ساعت کارشناستخصصی
۶
بر چسب زنی و کدبندی کابلها ، پریزها ، پچ پنلها و تجهیزات شبکه
تجهیز/نود
۷۸/۰۰۰

تعرفه نرخ کابل کشی مجدد

ردیف
عناوین خدمات شبکه
واحد
قیمت )ریال(
توضیحات
۱
جمع آوری کابلهای شبکه اجرا شده از قبل
متر
%۳۵ کابل کشی Cat5e
۲
جمع آوری داکت با باز کردن پیچ و رولپلاک
متر
%۳۵ نصب داکت تا سایز ۳ سانت
کلیه سایزهای داکت پلاستیکی-سایر موارد توافقی
۳
باز و بسته کردن داکتهای موجود جهت گسترش شبکه
متر
%۳۰ نصب داکت تا سایز ۳ سانت
کلیه سایزهای داکت پلاستیکی-سایر موارد توافقی
۴
پیدا کردن سرکابل و شماره گذاری کابلهای کشیده شده از قبل
لینک
۷۷/۰۰۰
با تست و نصب نمراتور پلاستیکی

تعرفه نرخ نصب، راه اندازی و پشتیبانی و خدمات شبکه های Wireless

ردیف
عناوین خدمات شبکه
واحد
قیمت )ریال(
۱
نصب آنتن و رادیو بالای دکل یك لینك کامل
یک لینک
۱۷/۵۰۰/۰۰۰
۲
لاین آف سایت از پشت بام
یک لینک کامل
۸/۸۳۰/۰۰۰
۳
لاین آف سایت از روی دکل
یک لینک کامل
۱۸/۸۰۰/۰۰۰
۴
امکان سنجی (سایت سوروی) با نمودار GPS
هر نقطه
۶/۵۶۰/۰۰۰
۵
یك بار آ چاررکشی کامل دکل های مهاری سه پایه و چهار پایه جهت تنظیم مهاری های دکل و کنترل عمودی بودن آن با تعهد نگهداری و پشتیبانی سه ماهه بعد از آچارکشی
به ازای هر متر ارتفاع دکل
۴۶۰/۰۰۰
۶
پیاده سازی تجهیزات از روی دکل
یک مورد
۸/۸۳۰/۰۰۰
۷
سایت سروی و ارایه طرح شامل شناخت محی فرکانسی و اعلام مشخصات رادیو ها وآنتن های مورد نیاز و باند فرکانسی آزاد و توپولو ی شبکه و راهکار اجرا برای شبکه های Outdoor Wireless
به ازای هر لینک مبلغ تا محدوده ۵ متری
۸/۹۷۰/۰۰۰
۸
سایت سروی و بررسی محیط مشتری و اعلام تعداد AP های مورد نیاز و راهکار اجرا به صورت مکتوب برای شبکه های Indoor Wireless
به ازای هر AP
۱/۳۶۰/۰۰۰
۹
برآورد میزان و نوت دکل مورد نیاز بر اسات سایت سروی و محاسبات لازم و اعلام به مشتری
به ازای هر نقطه
۴/۲۷۰/۰۰۰
۱۰
نظارت فنی بر اجرای دکل و تایید کیفیت و مشخصات دکل
به ازای هر دکل
بر اساس نفر ساعت کارشناسی
۱۱
تنظیمات عمومی رایو ها از قبیل IP , Mac, Gateway,Radio Mode
به ازای هر رادیو یا هر AP
بر اساس نفر ساعت کارشناسی
۱۲
تنظیمات Security شامل فیلترنیگ و کدینگ
به ازای هر رادیو یا هر AP
بر اساس نفر ساعت کارشناسی
۱۳
تنظیمات  Routing
به ازای هر رادیو یا هر AP
بر اساس نفر ساعت کارشناسی
۱۴
تنظیمات VLAN
به ازای هر رادیو یا هر AP
بر اساس نفر ساعت کارشناسی
۱۵
تنظیمات  Rate limiting
به ازای هر رادیو یا هر AP
بر اساس نفر ساعت کارشناسی
۱۶
تنظیمات و راه اندازی WDS برای شبکه های Indoor
به ازای هر رادیو یا هر AP
بر اساس نفر ساعت کارشناسی
۱۷
تنظیمات و راه اندازی WDS برای شبکه های Outdoor
به ازای هر رادیو یا هر AP
بر اساس نفر ساعت کارشناسی
۱۸
تنظیمات و راه اندازی پورت های E1
به ازای هر پورت E1 در هر رادیو
بر اساس نفر ساعت کارشناسی
۱۹
تست پهنای باند با نرم افزارهای مربوطه و ارایه گزارش وضعیت لینك
به ازای هر لینک
۸/۵۳۰/۰۰۰
۲۰
تنظیمات و راه اندازی Roaming در شبکه های Indoor Wireless
به ازای هر رادیو یا هر AP
بر اساس نفر ساعت کارشناسی تخصصی
۲۱
تنظیمات و راه اندازی Roaming در شبکه های Outdoor Wireless
به ازای هر رادیو یا هر AP
بر اساس نفر ساعت کارشناسی تخصصی
۲۲
تنظیمات و راه اندازی Mesh برای شبکه های Indoor Wireless
به ازای هر رادیو یا هر AP
بر اساس نفر ساعت کارشناسی تخصصی
۲۳
تنظیمات و راه اندازی Mesh برای شبکه های Outdoor Wireless
به ازای هر رادیو یا هر AP
بر اساس نفر ساعت کارشناسی تخصصی
۲۴
اتصال رادیو ها به شبکه داخلی و تنظیمات مربوطه
به ازای هر رادیو
بر اساس نفر ساعت کارشناسی تخصصی
۲۵
نصب Indoor Device Unit در رک
هر IDU
۲/۵۶۰/۰۰۰
۲۶
نصب و راه اندازی کارت های وایرلس
هر Adapter
۸۴۰/۰۰۰
۲۷
تنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلر مدیریتLocal  با ظرفیت مدیریت تا ۲۰ اکسس پوینت و اعمال سیاست ها و تنظیمات شبکه مشتری بر روی کنترلر
به ازای هر کنترلر
۵۹/۲۷۰/۰۰۰
۲۸
تنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلرمدیریت Local با ظرفیت مدیریت تا ۵۰ اکسس پوینت و اعمال سیاست ها و تنظیمات شبکه مشتری بر روی کنترلر
به ازای هر کنترلر
۱۸۰/۹۱۰/۰۰۰
۲۹
تنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلرمدیریت Local با ظرفیت مدیریت تا ۱۰۰ اکسس پوینت و اعمال سیاست ها و تنظیمات شبکه مشتری بر روی کنترلر
به ازای هر کنترلر
۲۶۲/۱۰۰/۰۰۰
۳۰
تنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلرمدیریت Local با ظرفیت مدیریت بیش از ۱۰۰ اکسس پوینت و اعمال سیاست ها و تنظیمات شبکه مشتری بر روی کنترلر
به ازای هر کنترلر
۲۶۲/۷۰۰/۰۰۰ ریال به اضافه ی مبلغ ۰۰۰/۲۲۰/۱ ریال برای هر اکسس پوینت مازاد ۱۰۰ دستگاه و متصل به شبکه
۳۱
تنظیمات عمومی و اختصاصی تجهیزات مدیریت Global مانند Service Appliance ها
به ازای هر کنترلر مدیریت local  متصل شده به SA
۵۹/۷۲۰/۰۰۰

تعرفه نرخ خدمات سیستم های ذخیره سازی

ردیف
نام خدمات
واحد
قیمت )ریال(
۱
راه اندازی نرم افزارهای Monitoring سیستم تخیره سازی
خدمت
۵/۵۲۰/۰۰۰
۲
راه اندازی نرم افزارهای Monitoring شبکه Fabric
خدمت
۵/۵۲۰/۰۰۰
۳
نصب پیکره بندی پیاده سازی و راه اندازی Fiber Channel SAN Switch
خدمت
۵/۱۵۰/۰۰۰
۴
بررسی وضعیت سیستم دهی مورد نظر جهت اتصال به شبکه ذخیره سازی به منظور شناخت اهمیت اولویت IOPS حجم داده و میزان رشد
نفر/ساعت
متخصص شبکه
۵
طراحی سیستم ذخیره سازی
نفر/ساعت
فوق متخصص شبکه
۶
طراحی شبکه Fabric
نفر/ساعت
فوق متخصص شبکه
۷
ارائه خدمات کارشناسی جهت پیاده سازی سیستم تخیره سازی شامل پیکره بندی بر اسات Best Practice اعمال License های تهیه شده توس کارفرما ارتباط با سامانه مجازی در صورت لزوم پیاده سازی راه کارهای امنیتی طراحی شده
نفر/ساعت
فوق متخصص شبکه

تعرفه خدمات  RFID

بخش اول – شناسایی و طراحی فرآیندها

ردیف
نام خدمات
واحد
قیمت )ریال(
۱
بررسی فرآیندهای موجود درسازمان تهیه مستندات مربوط به فرآیندها و تغییر درراستای بهبود آنها
نفر/ساعت
کارشناس فوق تخصصی
۲
تهیه و تنظیم نقشه های سایت براساس نرم افزارهای موجود و رایج دراین خصوص
نفر/ساعت
کارشناس فوق تخصصی

بخش دوم – آزمایش و بررسی محیطی

۳
ارزیابی شناسایی و اجرای تست های محیطی در مناطق بازرسی  (Interoogation Zone) براساس فرآیندها
مورد
توافقی
۴
استفاده از طیف سنج   (Spectrum Analyzer)تولید کننده موج  ( Wave Generator) و آنتن های دو قطبی در محیط
مورد
توافقی
۵
تهیه مستندات مربوط به آزمایشات تست محیطی
سری
توافقی

بخش سوم – پیاده سازی نمونه عملیاتی (Pilot)

۶
اجرا و پیاده سازی آزمایشی نمونه عملیاتی در سایت براساس تست های محیطی صورت گرفته
مورد
توافقی

بخش چهارمنصب و راه اندازی

۷
شناسایی و جانمایی تگ در سطوح مختلف (کالا جعبه پالت کانتینر)
نفر/ساعت
کارشناس تخصصی
۸
نصب تگ
عدد
توافقی

بخش اول – شناسایی و طراحی فرآیندها

۹
نصب داده خوان
عدد
۲/۰۷۴/۰۰۰
۱۰
پیکره بندی و نصب نرم افزاری داده خوان
کارشناس عمومی
۱۱
جایابی و نصب آنتن ها در محیط
عدد
۹/۰۳۱/۰۰۰
۱۲
طراحی نصب و اجرای میان افزار (Middle Ware)
نفر/ساعت
کارشناس فوق تخصصی
۱۳
طراحی و تهیه نرم افزار داده خوان (هند هلد و غیره..)
نفر/ساعت
کارشناس فوق تخصصی
۱۴
نصب و فعالسازی لایسنس دستگاه داده خوان
نفر/ساعت
کارشناس فوق تخصصی

بخش ششم – عیب یابی و رفع اشکال

۱۵
عیب یابی در سیستم
نفر/ساعت
کارشناس تخصصی
۱۶
عیب یابی آنتن
نفر/ساعت
کارشناس تخصصی
۱۷
عیب یابی میان افزار
نفر/ساعت
کارشناس تخصصی
۱۸
عیب یابی تجهیزات ماشه ای ( هند هلد و اسکنر های مشابه )
نفر/ساعت
کارشناس تخصصی
اجراء سیستمهای پسیو و اکتیو از 0 تا 100 همراه با مشاوره را از ما بخواهید.