بازیابی اطلاعات

بازیابی و ریکاوری اطلاعات

خطر از دست رفتن اطلاعات یک نگرانی دائمی برای اشخاص و مؤسسات است. علیرغم استفاده از راهکارهای امنیتی مانند آنتی و یروس و بکآپ گیری منظم همیشه احتمال آسیب دیدن هارد دیسک و از دست رفتن اطلاعات وجود دارد. راد سیستم می تواند خدمات بازیابی اطلاعات و ریکاوری هارد دیسک به شما ارائه کند

بازیابی اطلاعات هارد به فرآیندی گفته می شود که طی آن اطلاعات هارد دیسک های خراب ،اطلاعــات از دست رفـــته ، بازیابی و ریکاوری می شود که به دانش و تکنولوژی پیشرفته ای نیازمند است. تخصـص و تکنیک های یک متخصص بازیابی اطلاعات به شــدت مهــم است چرا که تکنیک های یک متخصص بــه همراه بهره مندی از تکنولوژی ، ابزار آلات ، دستگاه بازیابی اطلاعات تعمیر هارد دیسک تنها عامل موفقـــیت برای استخراج دیتا و اطلاعات یک هارد خراب یا سوخته است. تغییر رویـــه ذخیره اطلاعات از چــــاپ روی کاغذ به ذخیره سازی در سطوح مغناطیسی که رایج ترین آن  هارد دیسک است  اهمیت این تکـــنولوژی که روزبه روز در حال گسترش و پیشرفت می باشد را پررنگ تر می کند.

اطلاعات در سطح هارد شامل هر نوع منبعی ، عکس ، فیلم ، متن ، صوت و انواع نرم افزار های مختلف می باشد. متخصصین کانون هارد ایران با درک اهمیت اطلاعات در عصر کنونی از خاطره های به یاد ماندنی شخصی مانند عکس و فیلم تا اطلاعــات سازمانی همواره در تکاپوی تحقیق و توسعه بهترین راه حل ها و همچنین کاهش مدت زمان بازیابی اطلاعات می کوشد . چرا که امروزه فقط اهمیت اطلاعات فاکتور اصلی نمی باشد زمان دسترسی به اطلاعــــات نیــز فاکتور حائز اهمیتی  است.

پس از تحویل هارد آسیب دیده، براساس فرآیند بررسی و آنالیز هارد  نتیجه و هزینه ریکاوری به شما اطلاع داده می شود و درصورت موافقت فرآیند بازیابی انجام خواهد شد. بازیابی یک فرآیند دقیق، کند و پرحوصله است و نیاز به صبر و بردباری میباشد .